Watt                                                                                                                                           

Enhet för elektrisk energi. Lampor anges i watt för att indikera hur snabbt de förbrukar energi. 

Kilowattimme [kWh]                                                                                                       

Standardmått på elektrisk energi och den typiska enhet som används av elbolag vid fakturering av hushållsel. En 100-wattslampa som brinner i 10 timmar förbrukar 1 000 wattimmar (100 x 10) eller en kilowattimme. Om elbolagens avgift är 1,16 SEK/kWh blir elkostnaden för de 10 timmarnas brinntid 1,16 SEK. (1 x 1,16 SEK) 

Lux (lx)

Belysningsstyrkan är det absolut vanligaste mått begreppet för ljus och det som är lättast att mäta. Lux kan likaväl skrivas som lumen per kvadratmeter, dvs hur mycket av en ljuskällas ljusflöde som faller på en bestämd yta. Belysningsstyrkan mäts i enheten lumen per kvadratmeter, även kallad Lux. Naturligt ljus utomhus är betydligt ljusare än konstgjort ljus utomhus. Exempel: Mycket ljus sommardag: 100.000 Lux Molnig sommardag: 30.000 - 40.000 Lux Dunkelt rum med naturlig belysning: 100 - 150 Lux 

Ljusflöde (lm)      

Ljusflöde är en fysikalisk storhet som anger ett mätetal för ljuseffekt. Det är icke-riktat ljus.

Ljusstyrka                                                                                                                                                                             

Ljusstyrka anger styrkan på ljuset i en viss riktning och mäts i candela (cd). 

Candela (Cd)

Måttenhet för ljusets intensitet i en angiven riktning. En ljuskälla har olika intensitet beroende på ur vilken vinkel den betraktas.   

Kelvin (K)

Färgtemperaturen bestämmer ljusets karaktär och därmed också hur ljuset betonar olika belysta färger. En låg färgtemperatur på 2700 Kelvin betyder en varmtonad glödljuskaraktär med stor andel rött. Dagsljuset på 6500 K innebär en neutral balans mellan de olika färgerna i ljuset. Där emellan anger man ofta en vit färgton med 4000 K. För att bli ett meningsfullt begrepp ska det alltid nämnas tillsammans med en ljuskällas Ra-index.

Färgtemperatur anges inte enligt den vanliga temperaturskalan i Celsius (C) eller Fahrenheit (F) . Istället anges den i grader Kelvin enligt den absoluta temperaturskalan. 

Kelvinskalan börjar vid den absoluta nollpunkten, minus 273,16 grad celsius. Detta är så kallt det någonsin kan bli. Vid denna temperatur upphör all molekylär rörelse och då temperatur beror på molekylers rörelse kan det inte bli kallare. Vatten fryser vid 0 grader celsius och kokar vid 100 grader celsius. Motsvarande kelvintemperaturer är 273,16 K respektive 373,16 K (storlekenpå enheterna är lika).

Luminans

Luminansen beskriver hur ljus en lampa framstår för ögat. Luminansen definieras som ljusstyrkan per ytenhet,candela per kvadratmeter. (cd/m²). Luminansen kan alltså i speciella fall uttryckas som: "Denna lampa har en luminans på 1200 candela per kvadratmeter". (1200 cd/m²). Nägra exemplar på luminans: Solen: 1 600 000 000 cd/m² Glödtråd Studio Lampa: 15 000 000 cd/m² Stearinljus: 7500 cd/m²Månen: 2500 cd/m² Vägyta på natten:2 cd/m² 

Lumen per watt (lm/W)

Begreppet ljusutbyte är centralt inom ljusteknik. Ljusutbyte beskriver hur effektiv en ljuskälla är, det vill säga hur mycket ljus som produceras varje förbrukad watt. Ljusutbytet beskriver hur effektivt den tillförda energin omvandlas till ljus och anges som lumen per watt, (förkortas: lm/W). En ljuskälla är en transformator som omvandlar el till ljus. Ljusutbytet anger hur effektivt ljuskällan gör denna omvandling. Därmed är det också ett mått på hur ekonomisk ljuskällan är. Man bör sträva efter att få så många lumen och förbruka så få watt som möjligt utan att get avkall på ljusets kvalitet. Ljuskällans funktion är att avge ljus, inte att förbruka ett antal watt, men av tradition är de flesta ljuskällor märkta enbart med sin elförbrukning och inte med hur mycket ljus dom ger.

Energy Saver

Termen energisparlampa eller motsvarande får bara användas för lampor med energiklass A. Det gäller LED- och lågenergilampor.

Kvicksilver

För lågenergilampor gäller att kvicksilverhalten måste anges i milligram (tusendels gram). Det viktigt att komma ihåg att alla lampor skall lämnas in för återvinning när de är uttjänta.


Special lampor

Speciallampor är lampor som är designade i huvudsak för användningar i t.ex. trafikljus, som terrariebelysning eller för hushållsapparater och som tydligt beskrivs som sådana i den åtföljande produktinformationen. För speciallampor ska information anges klart och tydligt på förpackningen och i alla former av produktinformation som åtföljer lampan när den släpps ut på marknaden:– Lampornas avsedda ändamål, och– Att de inte lämpar sig för rumsbelysning i bostäder. I den tekniska dokumentationen ska de tekniska parametrarna listas som gör lampans utformning specifik för det särskilda ändamål som anges på förpackningen

Strålningsvinkel       

Vinkelmåttet på ljuskäglan från reflekterande lampor som omfattar mittendelen av käglan ut mot den vinkel där intensiteten är 50 % av maximum.

Glödlampa 

Det som i dagligt tal kallas för lampa. Det yttre glashölje som skyddar ljuskällan.

Färgtemperatur (CCT) 

Ett mått på graden av vitt ljus i en belysningskälla, mäts i Kelvin (K).

Chip  

En liten kvadratisk enhet av halvledande material. Detta är den "aktiva" ljusavgivande komponenten i en LED-lampa, även kallad "die".

Färgåtergivnings indikator 

Ett mått på en ljuskällas förmåga att återge den "äkta" färgen på föremål jämfört med en referenskälla med jämförbar färgtemperatur.

Färgtemperatur

Den färgtemperatur som ljuset har, är den som en "svartkropp" utstrålar vid motsvarande temperatur i Kelvin och ritas ut på en "Planck-kurva" Gulvita eller varma källor som glödlampor har lägre färgtemperaturer (2 700 K - 3 000 K); vita och blåvita eller kalla källor som kallt vitt ljus (4 500 K) och dagsljus (6 000 K) har högre färgtemperaturer.

Kallvitt

Har en färgtemperatur på omkring 4 500 K eller högre.

Färgåtergivningstal (CRI) 

Färgåtergivningstalet är ett mått på förhållandet mellan färgen på ett föremål och hur det framträder under en ljuskälla.

Drivdon 

Kretsar som omvandlar nätspänning till en konstantström för att driva LED-lampor.

Värmefläns

En värmefläns är ett hölje som fördelar värmen från LED-lampan. Här används material med god värmeledning för att överföra den värme som genereras inuti lampan till den omgivande luften.

Belysningsstyrka

Mäter hur mycket ljus som träffar en yta. Belysningsstyrka mäts i footcandles eller lux.

Glödlampa 

En ljuskälla som genererar ljus med hjälp av en glödtråd som värms upp till vitt ljus tack vare den elektriska ström som passerar genom den.

Lampa

Den term som används om hela ljuskällan, inre komponenter såväl som ytterhölje eller rör. Termen används även om inredningsföremål, t.ex. bordslampa och taklampa.

LED

Light Emitting Diodes eller LED är en halvledare som lyser tack vare elektroner som rör sig inne i materialet. En LED består endast av fasta ämnen som direkt omvandlar elektriska impulser till ljus. De flesta LED-lampor med vitt ljus innehåller fosfor för att ändra färgegenskaperna på det ljus som avges.

Armatur

En komplett enhet som består av en lampa (eller lampor), förkopplingsdon som passar med de delar som utvecklats för att fördela ljuset, rikta och skydda lamporna och koppla dem till eluttaget. En armatur kallas även fixtur.

Organisk lysdiod                                                                                                                

En organisk lysdiod (OLED) är en lysdiod (LED) där det elektroluminescenta lagret består av organiska beståndsdelar som avger ljus som en reaktion på en elektrisk ström.

Fosfor                                                                                                                                                                                                                       

En icke-organisk kemisk förening som har pulveriserats och lagts på insidan av glaset i lysrörsbelysning och i vissa glödlampor som innehåller kvicksilver eller metallhalogenlampor. Fosfor har som uppgift att absorbera kortvågig ultraviolett strålning, omvandla den och avge den som synligt ljus. Fosfor används också i LED-lampor för att skapa vitt ljus när det används i kombination med LED med vissa våglängder.

Varmvitt 

Ett gulvitt ljus med en temperatur på omkring 2700 - 3500 K.

Polykarbonat

(PC) är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet. Polykarbonat säljs oftast som "okrossbar plast" under namnethammerglassmakrolon eller lexan och används främst till butiksfönster och dörrfönster som ska vara stöt-, spark- och slagtåliga, den används också bland annat till visir, maskinskydd, flygplansfönster, CD-skivor och andra produkter som behöver vara hållbara och transparenta.

Polykarbonat är lätt att förväxla med plexiglas, men man kan skilja dem åt genom att bända materialet. Plexiglaset kommer då brytas av medan polykarbonatet böjs.

Bridgelux COB LED (http://www.bridgelux.com)

Bridgelux är en ledande leverantör av hög effektiva, kostnadseffektiva och energieffektiva lysdioder (LED)-lösningar.Patenterad ljuskteknik, Bridgelux LED-dioder ersätta traditionella tekniker (såsom glödlampor, halogenlampor, lysrör och hög intensitet urladdningsbelysning) med integrerade halvledarljuskällor som möjliggör hög prestanda och energieffektiva produkter för den generella belysningsmarknaden.

PIR-sensor

PIR står för passiv infraröd, vilket innebär att sensorer inuti en armatur reagerar på rörelse, samt den värme som genereras av människor. Om du öppnar en dörr men inte går in, kommer armaturen inte tända upp. Endast om du anger sensorns detekteringsområde kommer belysningen att tända upp. Med PIR är det möjligt att kontrollera flera armaturer i ett stort utrymme med hjälp av en eller flera sensorer.

Fördel PIR armaturer:

  • Sparar belysningkostnader med upp till 60%
  • Vid ny installation behövs ingen kabeldragning till strömbrytare
  • Vid ROT arbeten behöver man inga extra kablar som skall dras
  • Säkert och pålitligt: Det är alltid ljust där någon befinner sig
  • Belysningen tänds automatiskt

 

Kapslingsklassning (IP)

Kapslingsklassning (IEC 60529) är en klassifikation av hur bra inkapslingen av elektroteknisk utrustning står emot och skyddar mot vattendamm, inträngande föremål samt ofrivillig beröring (till exempel petskydd i kontakter). Mer info hittar ni här.